0398.193.080

Chụp ảnh Tết

0398.193.080

số 12, ngõ 201 Nguyễn Tuân, HDI Town, Thanh Xuân, Hà Nội

 • TẾT V.I.P 1 | COMBO HOTSALES
  490.000 - 949.000 VNĐ

  Địa điểm: Vườn hoa Phương Linh

  Được chọn 01 trang phục tùy thích tại vườn hoa Phương Linh 200k

  FREE toàn bộ phụ kiện Tết đi kèm

  Được chụp từ 100 - 150 file ảnh

  Photoshop 10 ảnh đẹp tùy chọn (chính sách PTS tối đa 1 lần) 250k

  Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc

 • TẾT V.I.P 2 | COMBO HOTSALES
  890.000 - 1.149.000 VNĐ

  Địa điểm: Vườn hoa Phương Linh

  FREE make up và làm tóc 200k

  Được chọn 02 trang phục tùy thích tại vườn hoa Phương Linh 400k

  FREE toàn bộ phụ kiện Tết đi kèm

  Được chụp từ 150 - 200 file ảnh

  Photoshop 10 ảnh đẹp tùy chọn (chính sách PTS tối đa 1 lần) 250k

 • TẾT CLASIC 1
  290.000 VNĐ

  Địa điểm: Vườn hoa Phương Linh

  Được chụp từ 100 - 150 file ảnh

  Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc

  FREE toàn bộ phụ kiện Tết đi kèm

  Chính sách khách hàng: Chụp lại nếu không hài lòng

 • TẾT CLASIC 2
  390.000 VNĐ

  Địa điểm: Vườn hoa Phương Linh

  FREE gói make up và làm tóc 200k

  FREE toàn bộ phụ kiện Tết đi kèm

  Được chụp từ 100 - 150 file ảnh

  Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc

  Chính sách khách hàng: Chụp lại nếu không hài lòng

 • TẾT LUXURY 1 | COMBO ẢNH PHÓNG
  1.250.000 - 1.650.000 VNĐ

  Địa điểm: Vườn hoa Phương Linh

  FREE make up và làm tóc 200k

  Được chọn 01 trang phục tùy thích tại vườn hoa Phương Linh 200k

  FREE toàn bộ phụ kiện Tết đi kèm

  Được chụp từ 200 - 250 file ảnh

  Photoshop 15 ảnh đẹp tùy chọn (chính sách PTS tối đa 1 lần) 300k

 • TẾT LUXURY 2 | COMBO ẢNH PHÓNG
  1.650.000 - 1.950.000 VNĐ

  Địa điểm : Vườn hoa Phương Linh

  FREE gói make up và làm tóc 200k

  Được chọn 01 trang phục tùy thích tại vườn hoa Phương Linh 200k

  FREE toàn bộ phụ kiện Tết đi kèm

  Được chụp 200 - 250 file ảnh

  Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc

 • TẾT FAMILY 1 | Gia đình từ 5 người trở lên
  2.450.000 - 2.950.000 VNĐ

  Địa điểm: Vườn hoa Phương Linh

  Free make up và làm tóc cho mỗi thành viên

  Mỗi thành viên được chọn 01 trang phục tại vườn hoa Phương Linh

  Free toàn bộ phụ kiện Tết đi kèm

  Được chụp 200 - 250 file ảnh

  Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc

 • TẾT FAMILY 2 | Gia đình dưới 5 người
  2.950.000 - 3.550.000 VNĐ

  Địa điểm: Vườn hoa Phương Linh

  Free make up và làm tóc cho mỗi thành viên

  Mỗi thành viên được chọn 01 trang phục tại vườn hoa Phương Linh

  Free toàn bộ phụ kiện Tết đi kèm

  Được chụp 200 - 250 file ảnh

  Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc

báo giá chi tiết các gói chụp

TẾT V.I.P 1 | COMBO HOTSALES

490.000 - 949.000 VNĐ

TẾT V.I.P 1 | COMBO HOTSALES

 • Địa điểm: Vườn hoa Phương Linh
 • Được chọn 01 trang phục tùy thích tại vườn hoa Phương Linh 200k
 • FREE toàn bộ phụ kiện Tết đi kèm
 • Được chụp từ 100 - 150 file ảnh
 • Photoshop 10 ảnh đẹp tùy chọn (chính sách PTS tối đa 1 lần) 250k
 • Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc
 • Chính sách khách hàng: Chụp lại nếu không hài lòng

TẾT V.I.P 2 | COMBO HOTSALES

890.000 - 1.149.000 VNĐ

TẾT V.I.P 2 | COMBO HOTSALES

 • Địa điểm: Vườn hoa Phương Linh
 • FREE make up và làm tóc 200k
 • Được chọn 02 trang phục tùy thích tại vườn hoa Phương Linh 400k
 • FREE toàn bộ phụ kiện Tết đi kèm
 • Được chụp từ 150 - 200 file ảnh
 • Photoshop 10 ảnh đẹp tùy chọn (chính sách PTS tối đa 1 lần) 250k
 • Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc
 • Chính sách khách hàng: Chụp lại nếu không hài lòng
 • Chính sách giảm giá: Đi từ 2 người trở lên giảm 5% | Đi từ 4 người trở lên giảm 10% | Đi từ 6 người trở lên giảm 15%

TẾT CLASIC 1

290.000 VNĐ

TẾT CLASIC 1

 • Địa điểm: Vườn hoa Phương Linh
 • Được chụp từ 100 - 150 file ảnh
 • Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc
 • FREE toàn bộ phụ kiện Tết đi kèm
 • Chính sách khách hàng: Chụp lại nếu không hài lòng

TẾT CLASIC 2

390.000 VNĐ

TẾT CLASIC 2

 • Địa điểm: Vườn hoa Phương Linh
 • FREE gói make up và làm tóc 200k
 • FREE toàn bộ phụ kiện Tết đi kèm
 • Được chụp từ 100 - 150 file ảnh
 • Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc
 • Chính sách khách hàng: Chụp lại nếu không hài lòng

TẾT LUXURY 1 | COMBO ẢNH PHÓNG

1.250.000 - 1.650.000 VNĐ

TẾT LUXURY 1 | COMBO ẢNH PHÓNG

 • Địa điểm: Vườn hoa Phương Linh
 • FREE make up và làm tóc 200k
 • Được chọn 01 trang phục tùy thích tại vườn hoa Phương Linh 200k
 • FREE toàn bộ phụ kiện Tết đi kèm
 • Được chụp từ 200 - 250 file ảnh
 • Photoshop 15 ảnh đẹp tùy chọn (chính sách PTS tối đa 1 lần) 300k
 • TẶNG 01 ảnh gỗ treo tường cao cấp 40x60 trị giá 500k
 • Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc
 • Chính sách khách hàng: Chụp lại nếu không hài lòng
 • Chính sách giảm giá: Đi từ 2 người trở lên giảm 5% | Đi từ 4 người trở lên giảm 10% | Đi từ 6 người trở lên giảm 15%

TẾT LUXURY 2 | COMBO ẢNH PHÓNG

1.650.000 - 1.950.000 VNĐ

TẾT V.I.P 2 | COMBO TIẾT KIỆM

 • Địa điểm : Vườn hoa Phương Linh
 • FREE gói make up và làm tóc 200k
 • Được chọn 01 trang phục tùy thích tại vườn hoa Phương Linh 200k
 • FREE toàn bộ phụ kiện Tết đi kèm
 • Được chụp 200 - 250 file ảnh
 • Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc
 • Photoshop 20 ảnh đẹp tùy chọn (chính sách PTS tối đa 02 lần) 400k
 • TẶNG 01 ảnh gỗ treo tường cao cấp 50x75 trị giá 800k
 • Chính sách khách hàng: Chụp lại nếu không hài lòng
 • Chính sách giảm giá: Đi từ 2 người trở lên giảm 5% | Đi từ 4 người trở lên giảm 10% | Đi từ 6 người trở lên giảm 15%

TẾT FAMILY 1 | Gia đình từ 5 người trở lên

2.450.000 - 2.950.000 VNĐ

TẾT FAMILY 1 | Gia đình từ 5 người trở lên

 • Địa điểm: Vườn hoa Phương Linh
 • Free make up và làm tóc cho mỗi thành viên
 • Mỗi thành viên được chọn 01 trang phục tại vườn hoa Phương Linh
 • Free toàn bộ phụ kiện Tết đi kèm
 • Được chụp 200 - 250 file ảnh
 • Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc
 • Photoshop 20 ảnh đẹp tùy chọn
 • Tặng 01 ảnh gỗ để bàn cao cấp 20x30
 • Tặng 01 ảnh gỗ để bàn cao cấp 40x60
 • Chính sách khách hàng: Chụp lại nếu không hài lòng
 • Lưu ý: Gói chụp áp dụng cho gia đình từ 5 người trở lên

TẾT FAMILY 2 | Gia đình dưới 5 người

2.950.000 - 3.550.000 VNĐ

TẾT FAMILY 2 | Gia đình dưới 5 người

 • Địa điểm: Vườn hoa Phương Linh
 • Free make up và làm tóc cho mỗi thành viên
 • Mỗi thành viên được chọn 01 trang phục tại vườn hoa Phương Linh
 • Free toàn bộ phụ kiện Tết đi kèm
 • Được chụp 200 - 250 file ảnh
 • Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc
 • Photoshop 20 ảnh đẹp tùy chọn
 • Tặng ngay 01 ảnh gỗ cao cấp 20x30
 • Tặng 01 ảnh gỗ để bàn cao cấp 40x60
 • Chính sách khách hàng: Chụp lại nếu không hài lòng
 • Lưu ý: Gói chụp áp dụng cho gia đình dưới 5 người

Liên hệ với Aloha