0398.193.080

CHỤP ẢNH KỶ YẾU – 12E1 – THPT CẨM PHẢ