0398.193.080

CHỤP ẢNH KỶ YẾU – 12D3 – THPT LÊ QUÝ ĐÔN – HÀ ĐÔNG