0398.193.080

CHỤP ẢNH KỶ YẾU – 12A5 – THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH