0398.193.080

CHỤP ẢNH KỶ YẾU – 12A2 – THPT LÊ QUÝ ĐÔN – HẢI PHÒNG